Ar-Ge Yapan Şirketlerle Çalışmayı Tercih Ediyoruz – Neden Mi?

Araştırma ve Geliştirme

Mayıs ayında birçok şirketi tanıma fırsatım oldu. Şirket yöneticilerinden markaları hakkında bilgi alırken ben de Empatioart’ı onlara anlattım. Süreçlerimizden bahsederken, pazarlama danışmanlığı sağlamayı hedeflediğimiz şirketlerin Ar-Ge yapıyor olmasını tercih ettiğimize dikkat çektim. Yaptığım sohbetlerin ardından neden Ar-Ge yapan şirketlerle çalışmak istediğimizi yazıya dökmeye karar verdim.

Ar-Ge Nedir?

Araştırma geliştirme Faaliyetleri

Araştırma ve Geliştirme’nin kısaltması olan Ar-Ge, şirketlerin ürünlerini veya hizmetlerini daha verimli hale getirmek için yaptığı çalışmalara deniyor. Ar-Ge, şirketler için yatırım yapılan bir alandır. Bazı şirketler kendi bünyesinde departmanlar kurarken, bazıları da Ar-Ge danışmanlığı alıyorlar.

Şirketler araştırma ve geliştirme yaparak şu faydaları sağlamayı hedefliyorlar:

  • Üretim ya da hizmet maliyetini düşürmeyi,
  • Ürünün veya hizmetin sağladığı faydayı genişletmeyi,
  • Var olan teknolojiyi geliştirmeyi
  • Yeni ürün modelleri ortaya çıkarmayı,
  • Üretimde hızı arttırmayı,
  • Çalışanların üzerinden kas gücünü azaltmayı,

Ar-Ge çalışmalarıyla herkes adına daha karlı sonuçlar hedefleniyor diyebiliriz.

Hangi Şirketler Ar-Ge Yapıyor?

İzmir Modeko Mobilya Fuarı’nı ziyaret etmeden önce belli sektörlere Ar-Ge yapıldığını, geri kalan alanlarda pek de öyle bir yatırım yapılamayacağını düşünüyordum. Fuar’da yaptığım sohbetlerden birinde “bunların hepsi Ar-Ge sonucu ortaya çıkıyor” yorumuyla ürettikleri ürünleri işaret ettiğinde bu konuya daha geniş açıdan bakmam gerektiğini fark ettim.

Her şirket Ar-Ge yapabilir. Evet, daha geniş açıdan baktığımızda her şirketin süreçlerini geliştirmek için yatırım yapabileceğini görebiliriz. 

Mesela bir dermatoloji kliniği nasıl bir geliştirme yapabilir ki diye eleştiriyordum önceden. Ar-Ge sadece ürünün ya da teknolojinin gelişmesi için yapılmıyor. Hizmet ya da iletişim şekli de geliştirilebilir. Yeter ki öncesinde araştırmalar yapılsın ve ortaya çıkan veriler yorumlansın. Bunlar yapıldıktan sonra gelişim yolları da ortaya çıkmaya başlıyor.

Tabi belli başlı sektörler Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar konusunda net bir duruş sergiliyor. Özellikle üretim süreçleri olan sektörlerde araştırma faaliyetleri yürütülüyor. Yapılan araştırmaların ardından geliştirme süreçleri de sağlıklı bir şekilde işliyor.

Üretim Faaliyetlerinde Ar-Ge

Üretimin olduğu her sektörde Ar-Ge var diyebiliriz. Avantajlar göz önünde bulundurulduğunda yapılan yatırım çok makul bir seviyede kalıyor çünkü. Üretim hızlandığında ya da hammadde kullanımı azaldığında, bu durum şirketler için direkt kar anlamına geliyor. Bunu en açık şekilden gördüğüm alan metal sektörü. Daha az maddeyle çözüm üretme çabasının temelinde, tüketilen hammaddeyi en aza indirmek var. Yine ciddi yatırımların yapıldığı bir diğer sektör makine üretim sektörü. Devasa tesisler kuran şirketler, sorun çözmeye odaklanıyorlar. Bu şirketlerin büyük bir kısmı zorlu projeler alarak özgün ürünler ortaya çıkarıyorlar. Bu zorlu projelerin arasında ortak paydada kullanılabilecek çözümler ortaya çıktığında şirketler için sürdürülebilir büyüme yolları aydınlanıyor.

Yukarıda da bahsettiğim gibi üretimin olduğu her yerde Ar-Ge var diye yorumlayabiliriz. Bunlara ek olarak teknolojinin olduğu her yerde yine Ar-Ge aralıksız yapılıyor. Özellikle yazılım dünyasının etkilediği alan genişledikçe inanılmaz gelişmeler ortaya çıkıyor. Her gün yeni otomasyonlarla birçok sorun çözülüyor. Yeni çözümler sayesinde her gün aynı işi yapan kişiler bu monotonluktan kurtulup, katma değer üretebilir hale geliyorlar. (Evet, bence robotların işini insanlar yapmamalı. İnsanlar yaratıcılıklarıyla birlikte yeni gelişmeler inşa etmeliler.)

Biz Neden Ar-Ge Yapan Şirketlerle Çalışmak İstiyoruz?

Bunun cevabı çok basit. Aylarca, yıllarca kendini tekrar eden hizmetleri sunan şirketler kısır bir pazarlama döngüsüne giriyor. Hedef kitlesini heyecanlandıracak bir haber veremiyorla. Günün sonunda bu şirketlerin pazarlama çalışmalarını yapan ekipler monotonluk döngüsünün içinde kayboluyor. Birbirini kovalayan benzer kavramlar, kendini tekrar eden cümleler ve artık tasarımcının kendisinin bile beğenmediği görseller tüm ekibin heyecanını sömürüyor.

Ar-Ge yapan şirketlerde bu durum daha farklı. Yapılan araştırmalar hedef kitleyi heyecanlandırmak için verilebilecek vaat niteliğini taşıyorlar. Pazarlama ekibi için de etkileşim kurulabilecek içerikler anlamına geliyor. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça rakiplere gözdağı verme, müşterileri özel hissettirme, alanında liderliğe oynama gibi pazarlama fırsatları doğuyor. Yani Ar-Ge demek pazarlama ekibi için sürdürülebilir motivasyon anlamına geliyor.

İşin özü; Ar-Ge yapan şirketleri tercih ediyoruz çünkü sıkıcı işler yapmak istemiyoruz. Sürekli sektörü ve pazarı izlemek için sebepler edinmeyi amaçlıyoruz. Bunlara ek olarak Ar-Ge yapan şirketlerin büyüme potansiyelini daha yüksek görüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir