Bizim İçin Pazarlama

Bizim için pazarlama ne demek?

Gelin öncelikle internette “pazarlama ne demek?” aramasının sonucunda çıkan açıklamaya bakalım:

“firmaların veya şirketlerin, herhangi bir ürün veya hizmeti müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresini geliştirmeleri için stratejiler belirme sürecidir.”

Pazarlama bizim için bundan çok daha fazlası; insan içgüdülerinden ortaya çıkmış bir disiplindir. Şimdi bir de bizim tanımımıza bakalım:

“Var olanı daha iyi yansıtmak ve daha iyisine ulaşmak için gerçekçi vaatlerde bulunma sanatıdır, pazarlama.”

Sadece markalar değil, tüm insanlar pazarlama yaparlar. Giydiğimiz kıyafetlerle ve yaşam stilimizle imajımızı yansıtırız. Karakterimizi geliştirmek için bireysel Ar-Ge yatırımlarımızı yaparız. Başarılarımızla övünür, hatalarımızı gizlemek isteriz.

Öyle değil mi?

Markalardan çok da farklı davranmıyoruz. Markaların insanlar gibi karakterleri vardır. Öte yandan insanların da markalar gibi karakterlerini sergilemek için imaj stratejileri var.

Empati Kurmadan Tartışan İnsanlar

Bu kadar geniş bir kavramı şirketlerin kar oranlarını arttırma çalışmaları gibi maddi bir boyuta indirgemek pazarlamaya yapılan haksızlıktır.

Bir Yaşam Felsefesi Olarak Pazarlama

Pazarlamayı satış ve pazarlık kavramlarından ayırdığımıza göre bu kavramın felsefesini de yapabiliriz artık.

İmajla Pazarlama

Nasıl göründüğünüze dikkat ediyorsanız,

Bir amaç uğruna kendinizi geliştiriyorsanız,

Bir fikri ya da yaklaşımı daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyorsanız,

Birilerini etkilemek için imajınızı ya da karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsanız,

“Çünkü herkes pazarlamacıdır!”

Bizler de herkesin içindeki pazarlamacıyı beslemeyi amaç edinmiş uzmanlarız.
Pazarlamaya bakış açımız hakkında dahasını öğrenmek için gelin tanışalım